Schetsen en tekeningen

Search Our Site

logoSplinterbeest

logoSplinterbeest

In mijn kunst wil ik graag doen wat ook in mij leeft. Kennis veroveren, deze verworvenheden verzelfstandigen. Mijn motto is: met de intentie het wezen vast te leggen. Dat is het leven voor mij. Dat je weet waar je werken toe leiden, waar het om gaat.

Portfolio Item
Portfolio Item
Portfolio Item
Portfolio Item
Portfolio Item
Portfolio Item
Portfolio Item
Portfolio Item
Portfolio Item
Portfolio Item
Portfolio Item
Portfolio Item
Portfolio Item
Portfolio Item
Portfolio Item