Schetsen en tekeningen

logoSplinterbeest

logoSplinterbeest

In mijn kunst wil ik graag doen wat ook in mij leeft. Kennis veroveren, deze verworvenheden verzelfstandigen. Mijn motto is: met de intentie het wezen vast te leggen. Dat is het leven voor mij. Dat je weet waar je werken toe leiden, waar het om gaat.